Jeroen D’hondt

Meester Jeroen D’hondt is Licentiaat in de Rechten -K.U.L. 1999- en is onmiddellijk datzelfde jaar praktizerend advocaat geworden.

Meester D’hondt is een begenadigd spreker en fungeert derhalve geregeld als spreker op seminaries binnen zijn vakgebieden.

Hij is lector aan de HOGENT en oefent een deeltijds mandaat uit aan de universiteit.

Teneinde bovenstaande opdrachten tot ieders tevredenheid te kunnen vervullen heeft meester D’hondt volgende opleidingen genoten:

  • licentiaat in de rechten
  • licentiaatsopleiding in de Criminologische Wetenschappen (aanvullende opleiding pa)
  • licentiaatsopleiding aggregatie rechten (KUL) (graad: grote onderscheiding), waarbij voor het onderdeel ‘algemene en historische pedagogiek’ de ‘grootste onderscheiding met felicitaties van de examencommissie’ behaald is (Summa cum laude met felicitaties)
  • postgraduaat Vennootschapsrecht
  • opleiding Belastingsinspecteur(Invordering)(Administratie der directe belastingen), en dit na één jaar theoretische (diverse proeven en examens) en praktische vorming (‘In the field’)
  • Akte m.b.t. de opleiding voor het bevorderingsambt van directeur aan het Gemeenschapsonderwijs d.d.26 augustus 2003
  • Bemiddelaar/mediator in burgerlijk – en handelsrecht (december 2012): bMediation