Aanpak

Preventieve aanpak

Een dossier wordt in eerste instantie preventief benaderd, d.w.z. nodeloze procedures dienen vermeden te worden.

Persoonlijk contact met de cliënt en transparantie

Advocatenkantoor D’hondt, Van Den Vreken en Van Cauwenbergh hecht een bijzonder belang aan het persoonlijk contact met de cliënten.

Transparantie, samenwerking en een wederzijdse vlotte doorstroming van informatie is dan ook essentieel.

Optimale juridische dienstverlening

Advocatenkantoor D’hondt, Van Den Vreken en Van Cauwenbergh beschikt over aanzienlijke (online) bibliotheek, informatica en infrastructuur die de dienstverlening optimaliseren, hetgeen resulteert in een efficiënte en vlotte behandeling van dossiers. Bovendien scholen de advocaten D’hondt, Van Den Vreken en Van Cauwenbergh zich permanent bij middels juridische vorming (studiedagen, causerieën en andere).

Ereloon

De tijd die Advocatenkantoor D’hondt, Van Den Vreken en Van Cauwenbergh besteedt aan uw zaken wordt nauwgezet bijgehouden.

Het ereloon wordt in principe bepaald op basis van de bestede tijd en het uurtarief.

Samen met de cliënt wordt vooraf een standaarduurtarief afgesproken dat schommelt naargelang de aard van de zaak, de kennis en ervaring van de betrokken advocaat en andere relevante omstandigheden. De kantoorkosten worden aangerekend aan de gangbare tarieven bij advocaten en zijn ondermeer opgesplitst in dossieropening, briefwisseling, telefoonkosten, kilometervergoeding n.a.v verplaatsingen, kopijkosten, e.d.m.

Gedurende het verloop van de zaak worden er voorschotfacturen opgemaakt die in beginsel niet gedetailleerd zijn en nadien worden verrekend.

Bij afloop van het dossier ontvangt de cliënt de definitieve ereloonstaat bevattende een gedetailleerde afrekening van kosten en erelonen.

Klik hier dienstenwet mr. Jeroen D’hondt

Klik hier dienstenwet mr. Evelyne Van Den Vreken

Klik hier dienstenwet mr. Bruno Van Cauwenbergh