Evelyne Van Den Vreken

Meester Evelyne Van Den Vreken behaalde in 2004 aan de Universiteit Gent de academische graad van Licentiaat in de Rechten, alwaar zij zich in het laatste licentiejaar toespitste op het Burgerlijk- en Strafrecht, meerbepaald voltooide zij diverse Grondige Studies o.a Aansprakelijkheidsrecht, Fiscaal Recht, Algemeen Verbintenissenrecht en Strafvordering.

Als advocaat-stagiaire maakte zij deel uit van het toenmalig Advocatenkantoor Gijsen-Baeyens-D’Hondt en behaalde het Bekwaamheidsattest voor de uitoefening van het beroep van advocaat.

Sedert 2007 is zij opgenomen als tableau-advocaat aan de balie van Dendermonde en houdt zij kantoor te 9230 Wetteren.

Zij engageerde zich in de gemeente Wetteren als voorzitter van de adviesraad Mobiliteit en als lid van de adviesraad Lokale Economie.

Zij maakt deel uit van het Advocatenkantoor D’hondt, Van Den Vreken en Van Cauwenbergh en is actief in volgende vakgebieden:

  • Echtscheidingen
  • Personen- en Familierecht
  • Verkeersrecht
  • Strafrecht
  • Verbintenissenrecht
  • Huur
  • Algemeen burgerlijk recht
  • Aansprakelijkheidsrecht