Vrije keuze raadsman

Het kantoor is naast het familierecht, ook zeer actief op het vlak van verkeersrecht. Dit betekent de strafrechtelijke verdediging in het geval van overtredingen (snelheid, rood licht, alcoholintoxicatie, enz…) alsmede de recuperatie van de materiële en morele schade die de cliënt ingevolge een ongeval zou kunnen hebben geleden.

Indien de cliënt in de autopolis of in een aparte polis geniet van rechtsbijstand, dan volstaat het ons de gegevens van het ongeval en de rechtsbijstandsverzekering op te geven. Wij doen dan, in samenspraak met de makelaar, het nodige.

Ons ereloon wordt rechtstreeks door de rechtsbijstandsverzekering betaald

Vanzelfsprekend blijf ook in deze zaken de cliënt centraal staan, het is diens verdediging en belangen die op persoonlijke wijze worden waargenomen en niet deze van de maatschappij.